De Groene Kruisbeweging Gedachte uit de jaren 50 is weer helemaal hot.

Onlangs in het nieuws wijkverpleging goedkoper dan thuiszorg. De wijkgerichte aanpak uit de jaren 50 is weer helemaal hot.

 

Interessante zorg- en aanbod site geeft inzicht  waar o.a de huidige gezondheidscentra en verpleeghuizen zich bevinden.

Op de site van sinfore kunnen “zorg ondernemers” , huisartsen en ROC’s inzicht krijgen hoe bijvoorbeeld zorg in de wijk is georganiseerd.

De eerste lijn gezondheidzorg wordt de komende jaren steeds belangrijker door:

  • De vergrijzing, middels grafieken
  • Het langer thuis blijven wonen
  • De meer geïntegreede behandeling via DBC’s
  • De overheveling van taken vanuit de tweede lijn

Daarom is het tot op wijkniveau noodzakelijk vraag en aanbod goed in beeld te hebben. Voor meer informatie kijk op de website van Sinfore u kunt per gemeente of deelgemeente de volgende onderstaande items bekijken :

  • Wijkscan*
  • Trends
  • Demografie
  • Zorgvraag
  • Zorgaanbod
  • Conclusie en aanbevelingen

*Inmiddels gebruiken  80 % van alle Regionale Ondersteunings Structuren de nationale Wijkscan.

Dit bericht is geplaatst in healing environment. Bookmark de permalink.